Funkisfrågor och tillgänglighet

Foto: Evelina Rönnbäck

Frågor som rör mänskliga rättigheter och normbrytande funktionalitet har en självklar plats i MR-dagarnas program. Under höstens forum arrangeras ett flertal samtal om funkofobi och våld mot personer med funktionsnedsättning.

Bland annat arrangerar föreningen Lika Unika ett seminarium som belyser hur fysiskt och psykiskt våld, hot, trakasserier och sexuella övergrepp drabbar kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

My Right anordnar ett seminarium som visar hur svenska organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete kan bli bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt arbete för att på riktigt kunna uppnå Agenda 2030.

STIL pratar om nedskärningarna inom den personliga assistansen och vilka konsekvenser det får för assistansanvändarna.

Medverkande från projektet ”Disabled Refugees Welcome” berättar om sitt arbete med att förbättra samordning, mottagande och integration av asylsökande, flyktingar och nyanlända med funktionsnedsättning.

Riksförbundet Attention pratar om hur fördomar och bristande förståelse gör att personer med ADHD löper större risk för socioekonomisk utsatthet, arbetslöshet, missbruk och kriminalitet.

På utställarområdet kan du som besökare också passa på att träffa flera organisationer som arbetar mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. Mycket att ta del av helt enkelt!

Vårt tillgänglighetsarbete

Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter att vara en så tillgänglig konferens som möjligt. En tredjedel av programmet tolkas till teckenspråk, hörslinga finns i samtliga lokaler och vid scenerna och programmet finns tillgängligt i punktskrift. Alla lokaler är även tillgänglighetsanpassade och på samtliga våningsplan finns tillgång till anpassade toaletter.

Här kan du läsa mer om vårt tillgänglighetsarbete. Vi på kansliet tar gärna emot synpunkter på hur vi kan förbättra oss.

Hoppas att vi ses på MR-dagarna 15-17 november!

Speak Your Mind

*