Fredsarbete med feminismen som redskap

Syntolkning: På scen står Gabriella Irsten från IKFF och föreläser på Globala scenen. I förgrunden syns en jordglob. Foto: Evelina Rönnbäck

Under MR-dagarna arrangerade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) ett seminarium där de belyste vikten av ett feministiskt fredsarbete för att förebygga konflikter i världen. Vi träffade Gabriella Irsten, politisk handläggare på IKFF i Sverige, som berättade hur det globala fredsarbetet ser ut just nu och varför IKFF använder feminismen som ett verktyg i sitt arbete.

Hur ser fredsarbetet i världen ut just nu?
– Det finns ett fenomen som kallas ”shrinking space”, det vill säga ett krympande demokratiskt utrymme i världen som olika representanter från civilsamhället och människorättsförsvarare märker av mer och mer. Marginaliserade grupper är alltid de som märker av det allra först. Eftersom de inte har tillgång till, eller rent ut sagt blir ignorerade många gånger, är det dock inte förrän maktinnehavare börjar känna att deras rättigheter blir kränkta som det sker en förändring. Våra systerorganisationer runt om i världen ser också hur detta krympande utrymme är starkt kopplat till militarisering. Det är en ökad spridning av vapen och mer militär ute på gatorna i världen just nu.

Varför är ett feministiskt fredsarbete viktigt – hur bidrar det till förbättra det läge du just beskrivit?
– Feminism är ett redskap som belyser maktstrukturer och hur världen är uppbyggd. När man använder en feministisk analys ser man vilka som besitter makt och vilka som inte gör det, vilka som har resurser och vilka som saknar det. Genom ett feministiskt angreppssätt tvingas olika människor och grupper inom ett samhälle att se vad för slags rättigheter de har och var det är brist på rättigheter.

På vilket sätt arbetar IKFF med feministiskt fredsarbete på lokal, nationell och internationell nivå?
– Vi har nationella systersektioner, ett internationellt sekretariat i Genève och FN-kontor i New York. Våra gräsrotsorganisationer, det vill säga de nationella och lokala organisationerna, ska fungera som faktabärare som sedan förs vidare in i FN. På så sätt föds gräsrotskvinnors upplevelser och kunskap in i det internationella fredsarbetet. Genom vår arbetsmetod kan gräsrotsorganisationer även ta del av information om vad som pågår i FN och informera de nationella sektionerna om vad länder säger i FN respektive på hemmaplan.

Vad anser du är den största utmaningen kvinnorättsförsvarare står inför och känner du hopp inför det framtida feministiska fredsarbetet?
– Det lätta men komplicerade svaret är de patriarkala strukturerna i vår värld. Man förminskar kvinnor med hjälp av patriarkal retorik och ger kvinnor feminina attribut som ”känsliga” och ”naiva”. På så vis ser man inte kvinnor som relevanta aktörer i internationellt och nationellt fredsarbete. Men jag ser också att den feministiska tanken finns på radarn hos många beslutsfattare, även globalt. De kanske fortfarande inte prioriterar det högst, men det börjar smått. Det är mycket arbete att bara behålla de rättigheter som vi redan har. Att utöka rättigheterna generar mycket mer arbete. Så det är mycket arbete, men jag är hoppfull. Det finns många starka kvinnor i världen.

Text: Ellie Al-Kahwati

Speak Your Mind

*