Information om årets forum och corona

Med anledning av Coronapandemin har kansliet fått frågor om hur vi tänker kring genomförandet av MR-dagarna i Uppsala. Vår utgångspunkt är i dagsläget att vi ska kunna genomföra MR-dagarna 2020 i december. 

Vi är dock medvetna om att det finns en risk för att smittoläget  består i december och för därför  dialog med arrangörer, bidragsgivare, lokala värdar och anläggning för att hitta en lösning. Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens råd och regeringens beslut.

Om restriktionerna kring allmänna sammankomster ligger kvar till hösten kommer MR-dagarna därför att skjutas upp och genomföras under våren 2021 istället. Programtider, utställningar och köpta biljetter flyttar då med.

Under Coronapandemin har betydelsen av universell respekt för mänskliga rättigheter tydligt synliggjorts och i spåren av pandemin kommer det bli än viktigare att fortsätta sprida kunskap om mänskliga rättigheter och att utkrävandet av dessa inte ska bero på var i staden, landet eller världen du bor. Vi kommer även fortsättningsvis behöva samla kraft tillsammans.

– Vår förhoppning är att kunna genomföra som planerat i december, men om situationen kräver det kommer vi att flytta fram hela arrangemanget några månader. Programmet och upplägget för dagarna kommer i så fall att vara detsamma och vi strävar efter att ha en så transparent kommunikation som möjligt kring detta. Vi vill att våra besökare och arrangörer ska känna sig trygga med att köpa biljetter och planera sin medverkan redan nu, säger Caroline Matsson, projektledare för MR-dagarna.

Programmet kommer att släppas den 15 juni och till och med 30/6 kan besökare boka biljetter med 30 procent rabatt. Biljetter för studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar och skolklasser släpps först 15 september.

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@mrdagarna.se