Jackson Katz lyfter frågor om män och våld

MR-dagarna gästas av Jackson Katz, amerikansk författare, dokumentärfilmare och utbildare, som har specialiserat sig på frågor om genus och våld och föreställningar om ras. Han har även utvecklat metoden ”Mentorer i våldsprevention”.

I sitt populära TED-talk, som har drygt 1,8 miljoner visningar, pratar Jackson Katz om hur genusbaserat våld är en mansfråga och vikten av att tydliggöra mäns ansvar.
– Att prata om genusvåld som en kvinnofråga är problematiskt ur många aspekter, bland annat eftersom att det ger män en ursäkt att inte bry sig. I förlängningen innebär det att den dominerande gruppen som bär ansvaret osynliggörs, säger han.

För att bemöta och förebygga attityder och handlingar som leder till mäns våld utvecklade Jackson Katz i början av 90-talet metoden ”Mentorer i våldsprevention”. Programmet var bland de första att använda en så kallad ”åskådaransats” i arbetet med att förebygga mäns våld. Det innebär att människor får utbildning i hur de kan ingripa och agera vid situationer som riskerar att bli våldsamma. Syftet är att skapa en kultur där alla former av våld ses som oacceptabla och där normer kring maskulinitet och våldsamma handlingar och attityder ifrågasätts. I USA används programmet framgångsrikt inom militären, av idrottsförbund och skolor.

Jackson Katz menar att vi för att förstår de underliggande strukturerna som leder till mäns våld behöver se bortom den enskilda individen och istället fokusera på hur samhället bidrar till att upprätthålla och återskapa skadliga normer kring maskulinitet och våld.

– Det här handlar inte om individuella förövare, det är ett naivt sätt att förstå något som är ett mycket djupare och systematiskt socialt problem. Först när vi börjar förstå helheten och se kopplingarna kan vi börja prata om hur vi kan göra saker annorlunda. Hur kan vi förändra socialiseringen av pojkar och definitionen av manlighet som leder till det här? Det är först då vi kan börja se en förändring, säger han.

Jackson Katz kommer att medverka i programpunkten Violence – it’s a man’s issue! under MR-dagarna.

Speak Your Mind

*