MR-dagarna 2022-2023

Ansökningsförfarande 2022 och 2023   
Intresseanmälan: Fram till den 28 november 2019 tar vi emot intresseanmälningar från kommuner/regioner som vill medarrangera MR-dagarna 2023. Anmälan och frågor skickas till info@mrdagarna.se. En intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan vara bra att göra om den lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om bara delar av kriterierna kan uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa lösningar. Läs mer om rollen som värdstad här.

Ansökan om värdstad 2022: En formell ansökan skall skickas in till info@mrdagarna.se senast 20 september 2019. Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi, se ovan.

Ett beslut om val av värdstad för 2022 års Mänskliga Rättighetsdagar förväntas tas i december 2019.

Ansökan om värdstad för 2023 skickas in senast den 15 augusti 2020.