MR-dagarna 2017-2020

Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 arrangeras den 9-11 november i Jönköping. Mer information om tema och innehåll kommer under januari och februari 2017. Vill du och din organisation samarbeta med Mänskliga Rättighetsdagarna inför arrangemanget i Jönköping? Har du idéer, tankar eller programförslag? Kontakta oss gärna på: info@mrdagarna.se

År 2018 är Stockholm värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Ansökan om värdstad 2019 och 2020:

Vill er stad eller region vara värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 eller 2020? Läs mer om information och kriterier här: Kriterier värdstad Mänskliga Rättighetsdagarna

En formell ansökan ska skickas in till info@mrdagarna.se senast 20 mars 2017. Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi, se dokumentet.