MR-dagarna 2023-2024

Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras i Helsingborg 23-25 november 2023.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 och 2025 – ansökan om att bli värdstad
Är ni intresserade av att bli värd för Mänskliga Rättighetsdagarna framöver? Läs gärna mer i våra riktlinjer för att bli värdstad och skicka in en intresseanmälan till info@mrdagarna.se senast 30 maj 2022. En intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan vara bra att göra om den lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om bara delar av kriterierna kan uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa lösningar. Läs mer om rollen som värdstad här.

En formell ansökan skall skickas in till info@mrdagarna.se senast, men gärna före, 15 oktober 2022. Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi.

Kontakta info@mrdagarna.se om ni har frågor.