MR-dagarna 2019-2022

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 arrangeras 14-16 november i Linköping och 2020 i Uppsala.  Mer information om tema och innehåll kommer. Vill du och din organisation samarbeta med Mänskliga Rättighetsdagarna inför arrangemanget i Linköping eller Uppsala? Har du idéer, tankar eller programförslag? Kontakta oss gärna på: info@mrdagarna.se

Ansökan om värdstad 2021 och framåt

Vill er stad eller region vara värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 och framåt? Läs mer om information och kriterier här: Kriterier värdstad Mänskliga Rättighetsdagarna

En formell ansökan ska skickas in till info@mrdagarna.se senast 31 maj 2018. Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi, se dokumentet.