MR-dagarna 2023-2024

Ansökningsförfarande 2023 och 2024

Intresseanmälan: Fram till den 1 maj tar vi emot intresseanmälningar från kommuner/regioner som vill vara värdar för MR-dagarna 2023. Om söktrycket är stort planeras ett beslut om 2024 att fattas redan i år, varför vi nu även välkomnar intresseanmälningar för 2024. Anmälan och frågor skickas till info@mrdagarna.se. En intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan vara bra att göra om den lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om bara delar av kriterierna kan uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa lösningar. Läs mer om rollen som värdstad här.

Ansökan om värdstad 2023 och/eller 2024: En formell ansökan skall skickas in till info@mrdagarna.se senast 15 juni. Ansökan ska innehålla både information om engagemang och ekonomi, se ovan.

Ett beslut om val av värdstad för 2023 års Mänskliga Rättighetsdagar förväntas senast i september 2020.