MR-dagarna 2021-2024

Mänskliga Rättighetsdagarna 2021
Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 kommer att arrangeras i Göteborg på Svenska Mässan den 6-7 december. Tema för arrangemanget är ”Demokrati och mänskliga rättigheter” och ämnar utreda hur dessa två storheter är förenade med varandra. Har ni tankar om intressanta frågeställningar kopplade till temat eller personer som ni tycker att vi borde bjuda in så hör av er till info@mrdagarna.se. Mer information om temat och inbjudningar till civilsamhällesträffar kommer att publiceras på vår hemsida. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Välkomna på digital dialogträff för civilsamhället om demokrati och mänskliga rättigheter, 10 november kl 18. Läs mer HÄR!

Värdar för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 är Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dessa sitter sedan 2019 med i en lokal arbetsgrupp där även representanter från Göteborgs Rättighetscenter, Göteborgs universitet, Ibn Rushd studieförbund, Sensus, Svenska kyrkan och Amnesty också finns med. Den lokala arbetsgruppen har skapats för att säkerställa lokal förankring och relevans för arrangemanget.

Observera att Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att genomföras vid två tillfällen under 2021; dels i Uppsala den 19-21 april (ett arrangemang som skulle genomförts i december 2020 men som tvingats skjutas fram med anledning av Coronapandemin) och sedan i Göteborg 6-7 december. För er som vill gå på båda arrangemangen så kommer vi erbjuda rabatterade priser på biljetterna, kontakta info@mrdagarna.se för mer information.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2022-2023
Med anledning av Coronapandemin har beslut om värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 och 2023 blivit försenat. Så snart beslutet är fattat kommer informationen publiceras på denna sida.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2024
Är ni intresserade av att bli värd för Mänskliga Rättighetsdagarna framöver? Läs gärna mer i våra riktlinjer för att bli värdstad och skicka in en intresseanmälan till info@mrdagarna.se. En intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan kan vara bra att göra om den lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om bara delar av kriterierna kan uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa lösningar. Läs mer om rollen som värdstad här.