”Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle”

Hallå, Malin Karlsson. Vad gör Linköpings Stadsmission här på MR-dagarna?
Vi vill berätta om vår verksamhet. Många vet inte att det finns runt 2 000 hemlösa i Östergötland. Vi hjälper de som fryser och ger dem möjlighet att komma in och värma sig, tvätta sig och äta litet mat. Vi erbjuder även hälsovård för EU-medborgare.

Vi arbetar med människor i utsatta livssituationer, till exempel personer som lever i hemlöshet, fattigdom, utanförskap eller i våldsamma relationer. Vi vill helt enkelt bidra till ett mänskligare samhälle genom att stötta människor i tuffa situationer.

Här i Linköping har vi till exempel tre sociala företag; Stadsmissionens Café, Restaurang von Dufva och en second hand-butik. Här försöker vi få människor, som av olika anledningar inte har ett arbete, att utvecklas så att de blir anställningsbara.

På fredag har ni ett seminarium om våldsutsatta kvinnor. Vad handlar det om?
Många kvinnor och barn måste fly från sina hem på grund av våldsamma män. De behöver ofta stöd för att hantera sina trauma.

En studie visar att 67 procent av flickorna som kommer till Maria-mottagningar runt om i Sverige har blivit utsatta för våld. 24 procent har blivit utsatta för såväl fysiskt som psykiskt och sexuellt våld. För att hantera ångest eller andra symtom av posttraumatiskt stressyndrom tar många kvinnor till droger. Det ger en tillfällig lindring, men försämrar deras livssituation och hälsa.

Det ovanligt att man behandlar beroende och trauma parallellt. Men hos oss, på HVB-hemmet Oasen i Linköping, får kvinnorna stöd för att bearbeta detta samtidigt, enligt en metod som ger unikt goda resultat. Vi vill dela med oss av erfarenheterna.

Vi presenterar data från en ny studie, som visar varför kombinationsbehandling kan vara avgörande för att nå hållbara resultat.

Malin Karlsson tipsar:
Kom till seminariet ”Rätt till rätt vård för våldsutsatta kvinnor i beroende” fredag klockan 10.30-12.00 i lokalen som heter Duetten.

Mer information om verksamheten hittar du på Linköpings Stadsmission.

Syntolkning: Maria Karlsson  berättar om Linköpings Stadsmissions verksamhet i deras monter på MR-dagarna.

Speak Your Mind

*