Lyfter hoten mot kvinnors organisering

foto: Kvinna till Kvinna

Under MR-dagarna arrangerar Kvinna till Kvinna ett seminarium om det krympande utrymmet för organisationer som arbetar med kvinnors rättigheter.
– Det krympande demokratiska utrymmet drabbar hela civilsamhället, men särskilt organisationer som kämpar för kvinnor och hbtqi-personers rättigheter, säger Ella Petrini, projektassistent vid Kvinna till Kvinna.

I rapporten ”Suffocating the movement” som tagits fram av Kvinna till Kvinna uppger 60 procent av de 123 tillfrågade kvinnorättsförsvararna från 32 länder att deras utrymme att agera har krympt under de senaste åren. Ökad nationalism och konservativa värderingar är två av orsakerna som lyfts som de viktigaste orsakerna, och kvinnorättsorganisationer motarbetas både av statliga och icke-statliga aktörer.
– Det kan vara att de inte får ta emot utländsk finansiering, eller att administration kring registrering och dylikt tar så mycket tid att de inte hinner med sin verksamhet. Dessutom möts aktivister som kämpar för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter av hot om våld och intensiva hatkampanjer, något som är tydligt även i Sverige, säger Ella Petrini.

Hot om våld, ofta sexuellt våld, används som en flitig strategi för att tysta kvinnorättsförsvarare. Mer än hälften av de tillfrågade aktivisterna i rapporten uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld och i konfliktdrabbade länder är den siffran 72 procent. Ella Petrini säger att det politiska våldet har en könad aspekt.
– Kvinnor och hbtqi-personer drabbas ofta av skambeläggning och smutskastningskampanjer. De hängs ut som ”horor”, ”dåliga mammor” och ”landsförrädare”. Eller så tvingas de till tystnad genom hot om att sprida material av sexuell natur. Vi ser också att detta sexuella våld eller hot om våld mot aktivister ibland bortförklaras som ”vanligt våld i hemmet”, och vi missar att det är politiskt och syftar till att tysta.
Vad får det för konsekvenser när kvinnors rättigheter att organisera sig och arbeta för mänskliga rättigheter krymper?
– Vi måste komma ihåg att kvinnors rättigheter aldrig har kommit gratis och att bakslag mot dem alltid är möjliga. I ljuset av den omfattande smutskastningen och hoten mot kvinnorättsförsvarare, finns risken att kvinnor tvekar inför att organisera sig eller att verka i offentligheten, eftersom priset blir för högt. Om möjligheten att organisera sig försvinner, så dör kvinnorörelsen. ”It is killing our movement”, sa en av de intervjuade kvinnorättsaktivisterna i vår rapport.
Vad hoppas ni att er medverkan på MR-dagarna ska bidra med?
Vi vill visa på att kvinnors rättigheter aldrig kan tas för givna. Hoten mot kvinnors organisering måste tas på allvar, och vi bör bära med oss att inget land är immunt, särskilt inte när nationalism och fundamentalism växer sig starkare.

Suffocating the movement – Shrinking space for women’s rights
Tid: Lördag 17 november 14:30 – 15:30

Speak Your Mind

*