Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna för tredje gången i Göteborg, denna gång under temat Mänskliga rättigheter och demokrati.

Observera att Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att arrangeras två gånger under 2021; dels i Uppsala i april (ett arrangemang som skulle genomförts i december 2020 men som har skjutits upp pga. Coronapandemin) och sedan alltså i Göteborg i december. På den här sidan har vi samlat information gällande arrangemanget i Göteborg.

På gång

Välkomna på digital dialogträff för civilsamhället om demokrati och mänskliga rättigheter!

Inför att MR-dagarna kommer till Göteborg arrangerar vi ett antal stormöten för civilsamhället i Västra Götaland. Den 10 november bjuder vi in till en digital dialogträff där vi särskilt fokuserar på civilsamhällets roll för demokrati och mänskliga rättigheter.

Upplägg för mötet:

  • Information om Mänskliga Rättighetsdagarna, processen inför forumet och möjlighet till delaktighet.
  • Introduktion till diskussion om civila samhällets utmaningar och betydelse för demokrati.
  • Dialog kring utmaningar för demokratin i Göteborg och Västra Götaland där du och din organisation kan dela med dig av kunskap och erfarenheter samt knyta kontakter.

Tid: 10 november kl. 18:00-19:30

Plats: Mötet sker digitalt via Zoom, länk mailas ut dagen innan mötet.

Anmälan: Anmäl dig senast den 5 november till malin.slatis@mrdagarna.se, ange namn och vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder.

Läs mer HÄR!

Varmt välkommen!

Tema

Tema för MR-dagarna i Göteborg är Demokrati och mänskliga rättigheter och kommer titta närmare på hur dessa storheter hänger ihop. Är demokrati det enda, bästa sättet att skydda mänskliga rättigheter? Finns det tillfällen då mänskliga rättigheter utmanar demokratin? Hur står det till med våra demokratiska rättigheter och har vi alla samma förutsättningar att tillvarata dem? Och vilket utrymme har media och civilsamhället att granska makten? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras och goda exempel och utmaningar både lokalt, nationellt och globalt kommer lyftas under dagarna. Har du tankar om intressanta frågeställningar kopplade till temat eller inspirerande talare som borde bjudas in så hör av dig till info@mrdagarna.se. En längre koncepttext kommer att publiceras här i början av 2021.

Tid och plats

MR-dagarna i Göteborg kommer att arrangeras 6-7 december 2021 på Svenska Mässan.

Värdar

Värdar för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 är Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dessa sitter sedan 2019 med i en lokal arbetsgrupp där även representanter från Göteborgs Rättighetscenter, Göteborgs universitet, Ibn Rushd studieförbund, Sensus, Svenska kyrkan och Amnesty också finns med. Den lokala arbetsgruppen har skapats för att säkerställa lokal förankring och relevans för arrangemanget.