Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå 2014

Den 13-15 november 2014 genomförs Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Umeå under rubriken ”Röster för rättigheter” med fokus på kultur och mänskliga rättigheter.

Vid det lokala kansliet i Umeå arbetar Ingvar Rönnbäck som regional projektledare och Trine Munkvold Lindset som regional programkoordinator för att driva och genomföra projektet.

Varför rubriken ”Röster för rättigheter”?
Det finns flera motiv till detta. Det behövs många röster för mänskliga rättigheter så att dessa frågor verkligen tas på allvar i olika sammanhang. När arrangemanget i Umeå genomförs kommer det vara mer än 100 programpunkter där olika organisationer, grupper och individer ges möjlighet att kommunicera kring och gestalta olika dimensioner av mänskliga rättigheter. Alla dessa är röster för rättigheter som uppmanar oss att beakta frågor kring mänskliga rättigheter. Det är också en påminnelse om att kulturarbetare ofta varit de som på olika sätt vågat uttrycka hur olika samhällen fungerar och betydelsen av människovärdet. Det finns många exempel på kulturarbetare som till och med förlorat sina liv och sin frihet genom detta mod. Det är uppfordrande för oss alla komma ihåg detta. Det är vidare intressant att ge möjligheter för olika kulturella uttryck vid MR-dagarna 2014 då denna typ av gestaltning och kommunikationsform slår an i människor på ett djupare plan. Teater, musik, poesi, litteratur med mera berör. Vi hoppas på stor kreativitet och ett unikt arrangemang som verkligen syns och hörs också bortom och utanför Folkets Hus i Umeå där arrangemanget genomförs. Kulturhuvudstadsprojektet är förövrigt ett utmärkt sammanhang att finnas med i då detta är av såväl regional som nationell och internationell betydelse.

Kan sådana arrangemang verkligen öka respekten för mänskliga rättigheter?
Ja, verkligen! Det är viktigt med engagemang och aktiviteter för detta. Respekten för mänskliga rättigheter kommer inte utan arbete och kamp. MR-dagarna är ett forum som innehåller stora möjligheter att lyfta viktiga frågor, skapa nya nätverk, utbilda och engagera människor med mera. Genom att arrangemanget genomförs årligen finns också en kontinuitet. I vårt uppdrag ligger också att undersöka och mobilisera för ett utvecklat rättighetsarbete i vår del av världen, det vill säga norra Sverige. Förutom att genomföra själva arrangemanget i Umeå 2014 ska vi verka för att människor och organisationer enskilt och i samverkan utvecklar arbetet för mänskliga rättigheter. Det finns med andra ord en långsiktig ambition med detta projekt.

Om någon vill vara med i detta arbete – hur gör de då?
De kan delta i arrangemanget som seminariearrangör, utställare och volontär, men också vid andra aktiviteter som vi genomför och medverkar i. Vi kommunicerar gärna kring förutsättningar och möjligheter.