Mänskliga Rättighetsdagarna söker fler huvudarrangörer!

Vill er organisation vara med och arrangera och påverka utformningen av Nordens största mötesplats och samverkansprojekt för mänskliga rättigheter? Vill er organisation knyta värdefulla kontakter med organisationer och aktörer som arbetar för och med mänskliga rättigheter? Mänskliga Rättighetsdagarna utvecklas och söker nu två nya organisationer som vill ingå i arrangörsgruppen!

De organisationer som ingår i Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp i dag är, Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk värd), Amnesty International Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Som huvudarrangör får er organisation

 • Möjligheten att vara en värdefull och viktig avsändare för Nordens största samverkansprojekt
  för mänskliga rättigheter.
 • Delta i beslut kring innehåll och strategiska frågor för MR-dagarna, däribland tema, talare,
  värdstäder och riktlinjer för programarrangörer och utställare.
 • Möjlighet att sitta med i MR-dagarnas programråd som årligen väljer ut vilka inkomna
  programförslag som får vara med i programmet.
 • Tillgång till ett brett nätverk och möjlighet till nya samarbeten.
 • Marknadsföring i programtidning, andra trycksaker samt via hemsida och sociala medier.
 • Arrangera egna seminarier samt presentera er organisation och verksamhet vid en monter i
  utställarhallen.
 • Rabatter på annonser i programtidning och biljetter, inbjudan till mingel med mer.

Vill ni veta mer om vad det innebär att vara en av arrangörerna till Mänskliga Rättighetsdagarna? Representanter från nuvarande arrangörsgrupp kan svara på frågor och berättar gärna om sina erfarenheter, om vilket mervärde uppdraget innebär för deras organisationer och varför de har valt att vara en del av Mänskliga Rättighetsdagarna. Kontakta oss så förmedlar vi kontaktuppgifter.

Beslut om inträde fattas av nuvarande huvudarrangörer, läs mer om hur din organisation kan bli arrangör och vilka kriterier som finns HÄR!
Ansökan skickas till info@mrdagarna.se senast 31 december 2021.

Har ni praktiska frågor eller andra funderingar, tveka inte att höra av er.

Kontakt
Malin Slätis, projektledare
E-post: malin.slatis@mrdagarna.se
Telefon: 072-050 42 52

Speak Your Mind

*