Med anledning av covid-19

Vi lever just nu i utmanande tider, där vi ser stora samhällsförändringar till följd av coronaviruset. Vi på MR-dagarnas kansli påverkas också av detta och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemifrån tillsvidare. Vi ber er ha överseende med att svarstid på mejl och kommunikation med kansliet därför kan vara något fördröjd under denna period.

Gällande evenemanget i stort arbetar vi fortfarande utifrån att vi kommer att arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna enligt plan, 3-5 december 2020 på Uppsala Konsert & Kongress.
Vi inser att det i nuläget kan vara svårt för organisationer och verksamheter att hitta tid att planera er medverkan på årets forum, men vi ber er ändå att inkomma med programförslag senast 1 april i år. Att vi har deadline för att skicka in programförslag redan på våren beror på att det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ett så bra och relevant program som möjligt.

Observera att inskickat programförslag inte är bindande och det är först när ni har blivit antagna till programmet som fakturering sker.

Vi håller också vår monterbokning öppen som vanligt och ni uppmuntras att göra er bokning så tidigt som möjligt, då vi i dagsläget ser att platserna går åt snabbt. Något vi självklart är glada för, eftersom vi ser att intresset för att medverka på Nordens största forum för mänskliga rättigheter är fortsatt stort. Att vi tillsammans väljer att forstätta stå upp för och värna de mänskliga rättigheterna är om möjligt än mer viktigt i dessa osäkra tider.

Vi hoppas att vi ses på Mänskliga Rättighetsdagarna i december och önskar er alla det bästa.

/Kansliet för Mänskliga Rättighetsdagarna