MR-dagarna 2018

Stockholmsmässan, Älvsjö (15-17 november)

Årets tema: Rätten till ett liv fritt från våld

År 2018 var det Stockholms tur i ordningen att vara värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna. Under årets tema ”Rätten till ett liv fritt från våld” arrangerades över 200 programpunkter med seminarium, kulturakter, monterutställningar, fotokonst, språkcaféer, skaparverkstäder med mera. För andra året i rad var MR-juristen Dona Hariri konferencier för forumet.

Bland årets talare fanns: Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, Nina Rung, kriminolog, Patrik Hermansson, från organisationen Hope not Hate, Stina Oscarsson, dramatiker, Margot Wallström, utrikesminister, Jackson Katz, författare och utbildare, Victor Olisa, före detta polis och doktor i Kriminologi, Alexandra Pascalidou, journalist, Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun

Bakom MR-dagarna 2018 stod följande 11 organisationer: Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront (juridisk och ekonomisk huvudman), Göteborgs universitet, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberginstitutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

I den lokala arbetsgruppen för MR-dagarna 2018 fanns följande organisationer representerade: Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Svenska Kyrkan och Sensus.

Här kan du läsa programtidningen för 2018: