Nu släpps årets program

Nu släpps programmet till Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum 3–5 december på Uppsala Konsert & Kongress – och en stor del av årets program kommer att ta upp hur coronapandemin och de restriktioner som har införts för att stoppa dess framfart påverkar de mänskliga rättigheterna.

– Vi lever just nu i utmanande tider och vi ser dagligen exempel på hur mänskliga rättigheter påverkas av den pågående pandemin. I stängda samhällen ökar mäns våld mot kvinnor och så även den psykiska ohälsan; resurssvaga familjer drabbas hårt av skolstängningar. De ekonomiska effekterna slår hårt mot redan utsatta individer. Rörelsefrihet, mötesfrihet och rätten till privatliv inskränks genom olika krishanteringsinsatser som stater vidtar. Listan kan göras lång, säger Caroline Matsson, projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna, och fortsätter:

– I december när vi arrangerar forumet kommer vi att ha levt med covid-19 i nästan ett år och det är viktigt att kunna mötas och diskutera vilka effekter viruset har haft för de mänskliga rättigheterna både här hemma och runt om i världen.

Men programmet som lanseras under rubriken ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” kommer inte bara att handla om rådande pandemi. Runt 150 programpunkter, 500 medverkande och ett 80-tal utställarorganisationer kommer att finnas på plats under MR-dagarna för att belysa frågor som rör olika aspekter av boende som en mänsklig rättighet.

Det handlar bland annat om diskriminering på bostadsmarknaden, hemlöshet och psykisk ohälsa, livsvillkor och landrättigheter för urfolk, trångboddhet i socioekonomiskt utsatta områden, hur ens rättigheter inskränks om en lever under ockupation och mycket mer. Dessutom arrangeras ett samtal om social bostadspolitik och vilka politiska beslut som behövs för att rätten till bostad ska omfatta alla.

– Rätten till bostad innebär att alla har rätt till ett skäligt boende, oberoende av vem man är och var man råkar befinna sig ekonomiskt eller socialt. Runtom i världen ser vi hur en bra bostad blir alltmer förbehållet resursstarka individer, där bostaden snarare blir en handelsvara framför en rättighet. Under årets forum kommer vi att diskutera vilka strukturella åtgärder som behövs för att rätten till bostad ska kunna förverkligas, säger Caroline Matsson.

De rådande omständigheterna med coronaviruset gör att det är osäkert om Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 kommer att kunna genomföras i vanlig omfattning. Arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om restriktionerna för offentliga sammankomster fortsätter även efter sommaren kommer beslut att tas i början av hösten om att flytta forumet till våren 2021.

–Vår förhoppning är att kunna genomföra som planerat i december, men om situationen kräver det kommer vi att flytta fram hela arrangemanget några månader. Programmet och upplägget för dagarna kommer i så fall att vara detsamma och vi strävar efter att ha en så transparent kommunikation som möjligt kring detta och kommer löpande informera om läget. Vi vill att våra besökare och arrangörer ska känna sig trygga med att köpa biljetter och planera sin medverkan redan nu, säger Caroline Matsson.

Programmet för forumet finns att ta del av på webben och till och med 30/6 kan besökare boka biljetter med 30 procent rabatt.

Här hittar du årets program:
https://invitepeople.com/public/events/12645/seminars/

Här kan du läsa MR-dagarnas strategi för corona:
https://www.mrdagarna.nu/information-om-arets-forum-och-corona/