Nu släpps stora delar av programmet!

Bland årets talare finns bland annat Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister, Joy Ngozi Ezeilo, FN:s f.d. specialrapportör om trafficking, Annika Ben David, MR-ambassadör, Hans Corell, FN:s f.d. undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, Soraya Post, EU-parlamentariker, Hans Linde, ordförande RFSU, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker, Edda Manga, forskare, debattör och aktivist, Steven Watt, advokat vid ACLU Human Rights Program, Mattias Gardell, religionshistoriker och författare, Tobias Hübinette, forskare och debattör och många fler.

Är du nyfiken på vilka seminarier som kommer att äga rum? Ta del av programmet här! 

Om årets tema: De mänskliga rättigheternas framtid
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november kommer att blicka framåt för att ge en bild av de mänskliga rättigheternas framtid, men det blir också diskussioner om de mänskliga rättigheternas samtid och historia. Utmaningarna vi står inför lägger ett ansvar på oss alla. Det är viktigt att lära mer, att säga ifrån, att organisera sig för att genomföra förändringar och förbättringar och kräva att respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra samhället. Under huvudrubriken De mänskliga rättigheternas framtid läggs ett program med ca 200 aktiviteter inom ramen för fem underteman: Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, Mänskliga rättigheter i världen, Vad är mänskliga rättigheter? Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samt Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering.

Boka-tidigt-rabatt 30 % till 30 juni
Sista chansen att utnyttja erbjudandet med extra stor boka-tidigt-rabatt på biljetter till Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november:
Fram till den 30 juni går det att få 30 procent rabatt på biljetterna för privatpersoner, ideella organisationer, lärare, myndigheter och företag. Klicka här för att boka din biljett!
Som vanligt är det förmånliga priser för studenter, arbetslösa och pensionärer. För mer information om biljettpriser se: www.mrdagarna.se

Speak Your Mind

*