”Nu växlar vi upp arbetet inför 2019”

Hallå där… Micael Wennbom, vikarierande projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna, som i år ägde rum på Stockholmsmässan 15-17 november.

Hur känns det nu när dagarna är avslutade?
– Det känns både skönt och lite tomt. Vi på kansliet arbetar intensivt med förberedelserna inför forumet och under arrangemanget är det full fart, så efteråt känns det såklart lite tomt. Men vi tar nya tag och växlar upp arbetet inför Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping nästa år.

Hur skulle du utvärdera årets forum?
– Jag hoppas och tror att det blev en mötesplats för alla som arbetar med och vill lära mer om mänskliga rättigheter. Programmet i år var väldigt brett och erbjöd flera intressanta ingångar i temat som var ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Nära 5 000 personer besökte årets forum och jag hoppas att de flesta som deltog kände att de fick med sig ny kunskap och energi.

Vad gör ni på kansliet nu?
– Vi samlar in och sammanställer utvärderingar från årets deltagare, gör besöksstatistik och binder ihop säcken för detta år. Men vi tar också nya tag och drar igång förberedelserna för Linköping 2019, där vi kommer att stärka samarbetet med lokala aktörer och sondera terrängen för vilka brännande MR-frågor som är viktiga att ta upp. Vi kommer också att tillsammans med vår arrangörsgrupp utarbeta temat för nästa års forum så att vi så småningom kan påbörja programarbetet och ta in förlag på intressanta seminarier. Förhoppningen är att vi lyckas få till ett minst lika intressant program nästa år!

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019…
… äger rum i Linköping 14-16 november på Linköping Konsert & Kongress. Håll utkik på vår webb för uppdateringar kring temat. Ansökningsperioden för att skicka in programförslag startar i februari.

Comments

  1. Hi
    I visited the Conference in Stockholmsmässan from the U.K; I am a 3rd year degree student from the University of Central Lancashire, and I would like to say how much I enjoyed the 2 days I was there.

    I met countless numbers of activists, public speakers, NGO’s and academics, and every single person had one thing on their minds, the rights and civil liberties of the whole of society today and well in to the future.

    It was a life affirming experience for me, and confirmed in my own mind that I am doing the right thing in standing up and working hard to promote the concept of human rights.Thank you, I really hope to be there again next year.

Speak Your Mind

*