Ny lag – skydd för visselblåsare

 

 

Den 17 december får Sverige en ny lag, som ska skydda de som anmäler missförhållanden och överträdelser mot de mänskliga rättigheterna. Myndigheter och företag är skyldiga att inrätta visselblåsarfunktioner. Men räcker lagen? Hur ska människor våga påtala missförhållanden om de vet att de riskerar att råka ut för repressalier?Anders kompass och jonas attenius

”Lagen är välkommen, med lagen är inte tillräcklig, säger Hayaat Ibrahim, som i oktober 2021 blev generalsekreterare för Institutet mot mutor. Hon är jurist, specialiserad mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter.

”Den som påtalar missförhållanden riskerar att bli väldigt ensam och utsatt. Den stora utmaningen är att bryta tystnadskulturen och skapa trygga arbetsplatser”, säger hon.

Jonas Attenius

Jonas Attenius

”Tystnadskultur är ett stort problem. Det är ett underbetyg för vår demokrati. Inom FN finns det en rädsla för att problem och missförhållanden ska påverka opinionen och att det kan skada organisationen”, säger Anders Kompass, som har personlig erfarenhet av att påtala missförhållanden och bli utfryst av cheferna.

2014 arbetade han chef inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och avslöjade sexuella övergrepp utförda av franska fredsbevarande FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Han stängdes av från sitt arbete och blev anklagad av FN-systemet, men fick till slut upprättelse.

”Efter 45 års yrkesliv blev jag kallad visselblåsare, men jag gjorde ju bara mitt jobb. Jag arbetade med mänskliga rättigheter och kunde inte blunda för att FN-soldater utnyttjade små pojkar i Centralafrika”, säger Anders Kompass.

”Trots att jag fick upprättelse tappade jag arbetsglädjen. Det var ett fruktansvä

Anders Kompass

rt pris att betala. Det behövs verkligen motivation för att orka arbeta med mänskliga rättigheter”. Idag är Anders Kompass ordförande för biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM).

Jonas Attenius, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborgs kommun, berättar att kommunen hade stora problem med mutor och oegentligheter som uppdagades för tio år sedan. Då inrättades en visselblåsarfunktion, som är ett bra verktyg för att – som han säger – ”få upp skiten på bordet”.

”Nu kommer vi att gå vidare för att kunna fånga upp problem som finns i våra olika enheter. Det finns så många chefslager, som filtrerar informationen, så det som når oss som politiker blir en för glättad bild av verkligheten. Vi måste få veta hur det fungerar. Annars kan vi inte göra något åt det. Här är alla partier överens, vi måste bryta tystnadskulturen”, säger Jonas Attenius.

Framöver ska medarbetare kunna rapportera missförhållanden och brister till en extern enhet, som presenterar ofiltrerade fakta till politikerna.

#MRdagarna #MRdagarnagbg

Speak Your Mind

*