Praktik och lediga tjänster

Praktikplats på Mänskliga Rättighetsdagarna hösten 2020

Rekryteringen för praktikperioden höstterminen 2020 har avslutats i förtid och platsen är tillsatt.