Syfte & Vision

Vår vision
Idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklighetens största framsteg. Respekten för mänskliga rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling.
Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande målsättning är att bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället.

Övergripande syfte
Mänskliga Rättighetsdagarna ska vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter.

Mänskliga Rättighetsdagarna syftar till:

  • att bredda och fördjupa det offentliga samtalet samt sprida kunskap kring mänskliga rättigheter
  • att lyfta de mänskliga rättigheterna högre upp på den politiska dagordningen
  • att skapa en arena för alla som arbetar med eller intresserar sig för mänskliga rättigheter att träffas och utbyta erfarenheter och utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och de myndigheter som har ett särskilt ansvar för mänskliga rättigheter
  • att erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna
  • att lyfta fram utmaningar inom området för mänskliga rättigheter lokalt och globalt
  • att bidra till att utveckla lokalt och regionalt MR-arbete i Sverige genom att förlägga arrangemanget i olika delar av landet