Om vaccinintyg och mänskliga rättigheter

Sedan information gick ut om att vaccinpass blir obligatoriskt för att kunna besöka Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangörerna fått frågor om detta inte är en kränkning av mänskliga rättigheter.

Införandet av vaccinationsbevis är utan tvekan en begränsning i människors rörelsefrihet och även ett beslut som inskränker rätten till privatliv, dvs vår integritet. Arrangörerna bakom MR-dagarna välkomnar den diskussion som nu förs om beslutets förenlighet med grundlagen och, inte minst, mänskliga rättigheter så som de uttrycks i exv. Europakonventionen. Vi välkomnar också diskussionen om covid-lagens antagande och de brister som fanns i det förberedande lagstiftningsarbetet.

Syftet med införandet av vaccinationsbevis är emellertid i samklang med det ändamålskrav som finns för att tillåta inskränkningar av vissa fri- och rättigheter, som mötesfriheten, nämligen att förhindra smittspridning av allvarlig sjukdom.

Vi är dock inte rätt instans att bedöma om det är nödvändigt i det smittoläge vi befinner oss i just nu, eller om andra, mindre rättighetsinskränkande, metoder är möjliga att införa. Det kräver annan kompetens än den vi besitter.

Naturligtvis kommer vi att följa utvecklingen och ämnar även att ta upp diskussionen under MR-dagarna. Det är inte en enkel lösning vare sig etiskt eller tekniskt att avkräva våra besökare vaccinationsintyg. ​

Vi har dock, med bara några dagar kvar till arrangemang, inte möjlighet att hitta andra smittskyddslösningar för MR-dagarna (som är en kongress, inte en mässa) än att införa vaccinationsbevis. Att trotsa beslutet skulle sannolikt innebära att arrangemanget stoppas vilket i sin tur innebär att ett par hundra viktiga samtal om mänskliga rättigheter och demokrati helt uteblir.

Om MR dagarna

Speak Your Mind

*