För Press

Här kan du som vill rapportera om och från Mänskliga Rättighetsdagarna hitta pressmeddelanden, rapportering om Mänskliga Rättighetsdagarna i medierna, information om hur du kan ackreditera dig samt pressbilder och logotyper. Söker du mer information om programmet, vill boka intervjuer med talare och medverkande eller få ackreditering, kontakta kommunikatör via info@mrdagarna.se

Kort om Mänskliga Rättighetsdagarna: Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga Rättighetsdagarna har vuxit till en central institution för alla som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Sedan år 2000 har vi varit en av landets främsta arenor för samtal, debatt och kompetensutveckling med fokus på mänskliga rättigheter. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden.