Programändringar

Sedan programtidningen trycktes har vissa programändringar skett. Några seminarier har tillkommit och andra har tyvärr ställts in. Här är en uppdaterad lista på programändringar som inte står med i den tryckta programtidningen.

Feltryck i programtidningen:
I schemat för torsdag 15 november i programtidningen (sid 32-33) står fel sluttid för seminarierna 34-42. Dessa seminarier pågår mellan 16:30-17:30.
I schemat för fredag 16 november i programtidningen (sid 34-35) står fel sluttid för seminarierna 83-92. Dessa seminarier pågår mellan 16:00-17:30.

Inställda seminarier:

INSTÄLLT: 33. Hur säkerställs FN:s rekommendationer om rasistisk och nazistisk organisering i Sverige efter valet?
2018-11-15 16:30-17:30

Inställda miniseminarier

INSTÄLLT: Flickors rättigheter i konflikt – Agenda 2030 som förebyggande redskap
2018-11-15 11:30-12:00

INSTÄLLT: Sexuellt våld i krig och fredstid – en global fråga
Globala scenen
2018-11-16 13:30-14:00
Arrangör: PMU

Helt nya miniseminarier:

Sjukvård i skottlinjen – en fråga om liv och död
Globala scenen
2018-11-15 12:00-12:30

#NotOurStory – Change it!
Globala scenen
2018-11-15 11:30-12:00
Social media – a tool for peace in Cameroon
Globala scenen
2018-11-16 12:00-12:30

Romsk inkludering varför och för vem?
Stora scen
2018-11-16 12:00-12:30

Journalist i ockuperat land
Globala scenen
2018-11-17 12:00-12:30

Romsk inkludering varför och för vem?
Lilla scen
2018-11-17 13:00-13:30

Uppdateringar av miniseminarier och ordinarie seminarier:

Facken hjärta HBTQ, även internationellt?
Globala scenen
2018-11-16 11:00-11:30
Paneldeltagare: Sofia Östmark, Katarina Stenkvist, Mikael Claesson-Eriksson
Moderator: Anna Nylander
ÄNDRING: Uppdaterad panel enligt ovan

Newcomers Youth – LGBTQ youth in the asylum process
Lilla scen
2018-11-17 12:30-13:00
ÄNDRING: Seminariet skall teckentolkas

Hur nära är för nära? – projekt om våld i nära relationer
Lilla scen
2018-11-17 13:30-14:00
ÄNDRING: Seminariet skall teckentolkas

22. Vetenskapligt förhållningssätt mot mobbning i skolan
Presscenter
2018-11-15 13:00-14:30
ÄNDRING: Seminariet skall teckentolkas

47. Applying transitional justice in repressive societies – challenges and possibilities
T5
2018-11-16 09:00-10:00
ÄNDRING: Kommer INTE att teckentolkas

69. Verktyg för en inkluderande verksamhet – intersektionalitet, jämställdhet och jämlikhet
C6
2018-11-16 13:00-14:00
ÄNDRING: Har bytt namn till ”Ny rapport om vertikal och horisontell segregation på arbetsmarknaden”.

76. Trakasserad, fängslad eller mördad för jobbets skull
T4
2018-11-16 14:30-15:30
Mord, fängelse, hot och våld drabbar arbetstagare och fackligt aktiva i allt fler länder. Att kämpa för sina rättigheter kan kosta livet. Siffrorna från världsfacket ITUC är skrämmande. Kvinnor är särskilt utsatta för våld på arbetsplatsen. 35 procent av världens kvinnor, en av tre, har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. ILO kommer diskutera en ny konvention mot könsbaserat våld. Vad kan man hoppas på att uppnå med en konvention?
Hör även ukrainska ungdomsordföranden Oksana Huz berätta om hur det är att arbeta fackligt i landet, skakat av konflikter. Vad driver personerna som engagerar sig? Och vad förväntar sig medlemmarna?
Paneldeltagare: Magnus Runsten, Maja Åberg, Oksana Huz, Sofia Östmark
Moderator: Maja Aase
ÄNDRING: Uppdaterad text och panel

100. Hatet, hotet och våldet – en muslimsk kvinnas vardag
2018-11-17 13:00-14:00
ÄNDRING: Har ändrat språk till engelska och heter nu: The hate, the threat and the violence – A Muslim woman’s everyday life

104. Hur får man freden att hålla?
C7
2018-11-17 14:30-15:30
ÄNDRING: Har ändrat språk till engelska och har nu titel: 104. What does it take to make peace last?