Dags att skicka in programförslag

Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 äger rum på Uppsala Konsert & Kongress 3-5 december, under temat ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” Nu öppnar ansökan för att skicka in programförslag till forumet.

Temat för året har tagits fram av organisationerna i MR-dagarnas arrangörsgrupp i dialog med lokala partners och civilsamhälle. Under rubriken “Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” ryms både diskussioner om rätten till bostad och om hur platsen vi bor och lever våra liv på påverkar våra möjligheter att få våra mänskliga rättigheter respekterade.

– Vi hoppas att vi får in många förslag så att vi kan skapa ett program som ger en bred förståelse av temat och vilka utmaningar som finns när det gäller rätten till bostad. Vi ser gärna också mer framåtsyftande visioner och konkreta förslag på hur vi skapar ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor, säger Caroline Matsson, projektledare.

Under forumet som äger rum 3-5 december kommer mänskliga rättigheter och boende att diskuteras utifrån ett brett perspektiv. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat: Hur efterlevs rätten till bostad idag? Vilka utmaningar finns lokalt i Uppsala, i Sverige i stort och hur ser det ut i resten av världen? Vilka skyldigheter har staten, det internationella samfundet och företag att se till att rätten till bostad efterlevs?

Vill er organisation arrangera program under MR-dagarna? Skicka in era programförslag senast 1 april. Hela programmet för forumet presenteras i juni.

Läs mer om årets tema
Skicka in programförslag