Programtidning

2017 års programtidning kommer att produceras under sommaren och börja skickas ut under hösten. Här kommer vi att lägga upp en digital version av tidningen som går att bläddra i! Du kommer också att kunna läsa programtidningen som pdf. Vill du ha ett eget ex av programtidningen så kan du beställa det här!