Programtidning

Beställ MR-dagarnas programtidning 2022

Här kan du förbeställa MR-dagarnas programtidning helt utan kostnad! Tidningen kommer att tryckas och distribueras i september 2022.
Vi kommer endast kontakta dig via din mail vid frågor om beställningen.
Kontakta oss på info@mrdagarna.se om du vill beställa fler än 10 ex.