Programtips

Vill du ha tips på seminarier som vi tror passar skolklasser? Förslag på programpunkter för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller med frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Här har vi samlat programtips under Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö 2016:

Seminarietips till skolklasser

Seminarietips till lärare

Seminarietips till kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhälle

Seminarietips rätten till hälsa

Seminarietips kring frågor om funktionsnedsättning

Seminarietips rätten till arbete