Rätt att föda – var och hur man vill

Torsdag 14.30-15.00, Ekoteket
Det är en mänsklig rättighet att själv få avgöra omständigheterna kring sitt barns födsel. Det beslutade Europadomstolen i domen ”Ternovszky v. Hungary” härom året. Det innebär bland annat rätt till barnmorskeassistans i hemmet för den som vill föda där, något som saknas i större delen av Sverige. Födelsehuset med projektet ”Rätt att föda” diskuterar i detta miniseminarium dagens förlossningsvård, dess brist på valfrihet, och hur detta överensstämmer med Europakonventionen.
Medverkande: Elin Edén, Eva-Maria Wassberg
Arrangör: Födelsehuset

About MR dagarna

Speak Your Mind

*