Referat från MR-dagarna 2017

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 skrev årets pressvolontärer referat på följande tre seminarium.

Syntolkning: En person står bakom ett talarpodium och har armen utsträckt mot en bild i bakgrunden. Den visar rubriken på seminariet. Foto: Evelina Rönnbäck

Mänskliga Rättigheter och den tillfälliga lagen
Text: Freja Lindh, pressvolontär 

Högerextremismens hot mot sexuella rättigheter
Text: Hanna Söderlund, pressvolontär 

Vad kännetecknar en MR-kommun eller MR-region i Sverige?
Text: Sara Persdotter Witt, pressvolontär