Referat från MR-dagarna 2017

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 skrev årets pressvolontärer referat på följande tre seminiarum.

Mänskliga Rättigheter och den tillfälliga lagen
Seminariebeskrivning: Vi lever nu i tider då det tycks som att den nya asyllag som klubbades i Riksdagen i juni 2016 inte kommer att bli tillfällig, utan håller på att permanentas. Vad är det för politiskt klimat och offentliga processer som har gjort detta möjligt? Detta panelsamtal handlar om hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och fördjupas i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, från ”humanitär stormakt” till ett av de länder i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur slår lagen mot redan utsatta grupper som HBTQ-personer, kvinnor och barn? Hur upprätthålls den av islamofobi och rasismens olika ansikten i svensk historia och samtid? Och vad händer med den svenska lagstiftningen i förhållande till internationell rätt och konventionen om mänskliga rättigheter?

Syntolkning: Stor scen med fyra seminariedeltagare. Foto: Evelina Rönnbäck

Nationella sekretariatet för genusforskning har tema migration och vill lyfta behovet av intersektionella och maktkritiska perspektiv i diskussionerna om asyl, migration och mänskliga rättigheter. Samtalet kommer att föras mellan rättshistoriker, asylrättsexperter och rasismforskare inom det breda, tvärvetenskapliga genusforskningsfältet.

Medverkande: Moderator: Elisabeth Abiri, Emerga Consulting.
Paneldeltagare: Edda Manga, Idéhistoriker och forskare på Mångkulturellt centrum, Rebecca Stern, Jur.dr, docent i folkrätt vid Uppsala universitet,  Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik, lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk, Karlstads universitet.

Klicka här för att läsa referat.

Högerextremismens hot mot sexuella rättigheter
Seminariebeskrivning: RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR, i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa och socialkonservativa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. I Sverige går nationalister till attack mot aborträtten genom sänka gränsen för abort och införa vårdvägran. Globalt påverkas världen av att Trump införde Mexico City-reglen, även kallad Gag-rule, under sin första vecka som president. EU-parlamentet har sedan valet 2014 en markant ökning av populistiska och högerextrema partier, vilket påverkar frågor om sexualitet och familjepolitik. Bland annat har det skett försök att utestänga delar av civilsamhället som driver frågor om SRHR från EU-parlamentet. RFSU fördjupar kunskapen om nationalistiska ideologier och SRHR i samtal med Ov Cristian Norocel docent, politices doktor i statskunskap och stipendiat vid Marie Skłodowska-Curie vid Université Libre de Bruxelles i Belgien samt affilierad forskare vid Helsingfors universitet i Finland.

Medverkande: Hans Linde, förbundsordförande RFSU, Ingrid Frisk, RFSU, Ov Cristian Norocel, docent, politices doktor i statskunskap.

Klicka här för att läsa referat.

Syntolkning: En person står bakom ett talarpodium och har armen utsträckt mot en bild i bakgrunden. Den visar rubriken på seminariet. Foto: Evelina Rönnbäck.

Vad kännetecknar en MR-kommun?
Seminariebeskrivning: Hur kan en kommun, ett landsting eller region bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Vad kännetecknar egentligen en MR-kommun? Sedan våren 2017 finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Raoul Wallenberginstitutet, tillsammans med forskare, politiker och tjänstepersoner samt företrädare för civilsamhället. Den är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Ta del av exempel på hur en kommun eller landsting kan göra för att skapa genomslag för mänskliga rättigheter.

Medverkande: Emil Broberg, Sveriges Kommuner och Landsting, Erik Lundström, studierektor på Framnäs Folkhögskola, Morten Kjaerum, direktör för Raoul Wallenberginstitutet, Ulrika Dagård, föreläsare och demokratiutvecklare, Lunds kommun, Vera Renberg, föreläsare och processledare, Piteå kommun, Anna Lindström, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Klicka här för att läsa referat.