Särskilt för lärare & skolklasser

För dig som är lärare och vill ta med din klass på MR-dagarna

MR-dagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Forumet är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen i olika städer och med nya teman för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. MR-dagarnas syfte är bland annat att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem högre upp på den politiska agendan.

En stor del av MR-dagarnas program är kostnadsfritt vilket ger en unik möjlighet för lärare och elever att ta del av aktuella frågor inom mänskliga rättigheter helt gratis. Att besöka MR-dagarna som klass är ett annorlunda och roligt sätt att lära sig mer om mänskliga rättigheter och ger ett bra komplement till den övriga utbildningen.

Temat 2018 är Rätten till ett liv fritt från våld, programmet kommer att belysa hur våld på flera sätt kränker mänskliga rättigheter. Samt öppna upp för diskussioner om våldets konsekvenser för enskilda individer, samhället i stort och globalt. Programmet ger också utrymme för lösningsorienterade metoder och ger positiva exempel på förebyggande metoder mot våld.

Temadiskussioner & Heta stolen – tips på övningar

I år har MR-dagarna skapat nya mötesplatser som vi kallar rum som kommer att vara placerade på mässområdet under evenemanget. Det är ett flertal ytor som visualiserar rum där våld kan ske. Rummen går att besöka under hela mässan och kommer att gästas av arrangörer vid ett flertal tillfällen, som håller i interaktiva aktiviteter.

Rummen är:

Hemmet

Arbetsplatsen

Skolan

Det offentliga rummet

Nätet

Krig- och konfliktzoner och på flykt

Den egna kroppen

Rummen visar både var våld kan förkomma men också hur våldet kan ta olika uttryck, det kan bland annat handla om rent fysiskt våld, politiskt och strukturellt våld, psykiskt och sexualiserat våld eller ekonomiskt förtryck och försummelse av grupper.

Ett bra sätt att sätta sig i årets tema är att diskutera frågor om våld i klassen utifrån de olika rummen. Vi har gjort några förslag från oss om hur en sådan diskussion kan ta form:

Övning 1. Dela upp klassen i mindre grupper och låt dem diskutera;

  • Vilka olika typer av våld kan uppkomma i ert rum?
  • Vem utsätts för våld och vem utsätter andra för våld i ert rum?
  • Hur kan man förebygga våld i ert rum?
  • Vilka är de största svårigheterna med förebyggandet av våld i ert rum?
  • Tror ni att det ofta uppstår våld i ert rum?
  • Vilka likheter och skillnader finns det mellan rummen och de olika typer av våld som finns där?
  • Är det något rum där våld är mer accepterat? varför är det så?

Efter diskussion i smågrupper kan varje grupp kort presentera sina tankar för klassen, sedan ha en avslutande diskussion i helklass.

För att få ytterligare diskussionsunderlag kopplat till var våld kan ske och de olika rummen under MR-dagarna, kan vi rekommendera följande ljudklipp från UR:

Vad är sexuella trakasserier? https://urskola.se/Produkter/204714-Alla-mina-forovare-Vad-ar-sexuella-trakasserier

Min kropp https://urskola.se/Produkter/204716-Alla-mina-forovare-Min-kropp

Dickpics och nättrakasserier https://urskola.se/Produkter/204718-Alla-mina-forovare-Dickpics-och-nattrakasserier

Filmklipp om när mänskliga rättigheter kränks:
https://urskola.se/Produkter/205456-Perspektiv-pa-varlden-Manskliga-rattigheter-nar-de-manskliga-rattigheterna-kranks

Övning 2. En övning som rör våld och mänskliga rättigheter mer generellt är Heta stolen. Heta stolen går ut på att alla elever i klassen sitter på varsin stol i en ring, det ska även finnas en extra stol. Läraren läser ett påstående, sedan får deltagarna markera sina åsikter genom att antingen byta plats med andra (om man håller med) eller sitta kvar på sin stol (om man inte håller med).  Efter varje fråga följer en kort diskussion om varför man bytt eller inte bytt plats.

Här kommer några påståenden, du som lärare kan självklart lägga till egna:

Våld är alltid fel

I Sverige behandlas alla lika oavsett kön, hudfärg, ålder

Det kommer aldrig att fungera att alla världens människor har samma levnadsstandard

Alla människor är lika mycket värda

I Sverige lever vi efter de mänskliga rättigheterna

Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet

En enda människas engagemang gör ingen skillnad

Det är fel att inte göra något/inte agera om man ser att människor far illa eller blir illa behandlade

Man kan få status/respekt genom att vara taskig mot andra

De som tittar på gör det lättare för förövaren att fortsätta att trakassera

Det går att göra världen våldsfri

Tips på spännande programpunkter för din klass

MR-dagarna är fyllda med över 200 programpunkter så det är bra att läsa igenom programmet innan besöket. Vad verkar intressant och viktigt att gå på? Har klassen några önskemål på vad de vill besöka?  Vi har valt ut några programpunkter som kan vara relevanta för en skolklass att besöka;

Torsdag:

Fredag:

Visst låter det spännande? Vi hoppas såklart att ni tar med er klass och besöker Nordens största forum för Mänskliga Rättigheter i höst. För att ta del av hela programmet under forumet kan ni registrera biljetter för skolklasser samt medföljande lärare här.

För er som vill ta del av gratisprogrammet kan ni registrera er klass här.