Särskilt för lärare & skolklasser

För dig som är lärare och vill ta med din klass på MR-dagarna

MR-dagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Forumet är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen i olika städer och med nya teman för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. MR-dagarnas syfte är bland annat att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem högre upp på den politiska agendan.

En stor del av MR-dagarnas program är kostnadsfritt vilket ger en unik möjlighet för lärare och elever att ta del av aktuella frågor inom mänskliga rättigheter helt gratis. Att besöka MR-dagarna som klass är ett annorlunda och roligt sätt att lära sig mer om mänskliga rättigheter och ger ett bra komplement till den övriga utbildningen.

Temat 2019 är Rätten till hälsa. Programmet kommer att belysa hur rätten till hälsa är en grundläggande del av våra mänskliga rättigheter men också hur den är central för, och beroende av, förverkligandet av andra mänskliga rättigheter. Utan tillgång till mat, sanitet, boende, arbete, utbildning och delaktighet i samhället är hälsa och välbefinnande svårt att uppnå. De mänskliga rättigheterna är således odelbara och den ena rättigheten kan inte existera utan den andra.

Programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 kommer att göra en djupdykning i de strukturer och bakgrundsfaktorer som påverkar människors hälsa. Hur påverkar exempelvis klimatförändringar, folkomflyttningar, krig och resursfördelning, samt regler om uppehållstillstånd människors hälsa? Programmet öppnar också upp för diskussioner om hur maktstrukturer så som kön, etnicitet, religion, sexualitet, ålder, funktionalitet, klass/ekonomi och könsidentitet påverkar vem som har möjlighet att tillgodose sig bästa möjliga hälsa och välbefinnande.

Tips på spännande programpunkter för din klass

Under MR-dagarna arrangeras över 150 programpunkter så det är bra att läsa igenom programmet innan besöket. Vad verkar intressant och viktigt att gå på? Har klassen några önskemål på vad de vill besöka?  Vi har valt ut några programpunkter som kan vara relevanta för en skolklass att besöka, men det finns förstås många fler;

Invigning

Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige, Ibn Rushd Studieförbund

Poddsamtal: Skola och rasism – konsekvenser för ungas hälsa, Stiftelsen Friends

Ökad jämställdhet genom alliering och samtal män emellan, Make Equal

Abort under angrepp. Erfarenheter av aborträttens försvarare, RFSU

Quiz: Vad kan du om global hälsa?, Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa, Studieförbundet Bilda

Farligt arbete inom turistindustri, Schyst resande

Hur skapas rättvisa villkor för alla barns idrottande?, UNICEF Sverige

Spelvärlden på nätet – gemenskap vs kränkningar, Stiftelsen Friends

Koll på jobbet: för yrkeselevers välmående i arbetslivet, Byrån mot diskriminering i Östergötland

Ensamhet i skolan. Konsekvenser för barn och unga i skolan, Stiftelsen Friends

Dilemmaspelet: Att fly är ingen utflykt, Röda Korsets Ungdomsförbund

Klimatoro och framtidstro, Svenska kyrkan, Linköpings stift

Västsahara – en vit fläck på kartan, Emmaus Stockholm, Tidskriften Västsahara, Brödet och Fiskarna

Barnets rätt till delaktighet och inflytande, Bris

Visst låter det spännande? Vi hoppas såklart att ni tar med er klass och besöker Nordens största forum för Mänskliga Rättigheter i höst. För att ta del av hela programmet under forumet kan ni registrera biljetter för skolklasser samt medföljande lärare här.

För er som vill ta del av gratisprogrammet kan ni registrera er klass här.

Inför besöket

För att få ut så mycket som möjligt av ert deltagande på Mänskliga Rättighetsdagarna rekommenderar vi att ni, förutom att välja ut vilka seminarier som klassen ska ta del av, också förbereder eleverna genom att diskutera frågor kopplade till mänskliga rättigheter i klassrummet. Det kan handla om att prata om mänskliga rättigheter generellt, läsa på extra om just rätten till hälsa eller varför inte läsa in sig på ett ämne som knyter an till en programpunkt som ni ska ta del av. På så vis skapas bättre förutsättningar för eleverna att ta till sig information på plats.

På Mänskliga Rättighetsdagarna finns också fler än 80 utställningar samlade på vårt utställartorg. Detta är en bra yta för eleverna att få en inblick i hur olika organisationer och myndigheter jobbar med mänskliga rättigheter både i Sverige och globalt. Inför besöket så be eleverna kolla igenom vilka som finns representerade på utställartorget och be dem förbereda frågor som de kan ställa på plats. I vissa montrar finns även interaktiva inslag.

Heta stolen.
Heta stolen går ut på att alla elever i klassen sitter på varsin stol i en ring, det ska även finnas en extra stol. Läraren läser ett påstående, sedan får deltagarna markera sina åsikter genom att antingen byta plats med andra (om man håller med) eller sitta kvar på sin stol (om man inte håller med).  Efter varje fråga följer en kort diskussion om varför man bytt eller inte bytt plats.

Här kommer några påståenden, du som lärare kan självklart lägga till egna:

I Sverige har alla samma möjlighet att tillgodose sig bästa möjliga hälsa och välbefinnande

God hälsa är individens eget ansvar

I Sverige behandlas alla lika oavsett kön, hudfärg, ålder

Det kommer aldrig att fungera att alla världens människor har samma levnadsstandard

Alla människor är lika mycket värda

I Sverige lever vi efter de mänskliga rättigheterna

Att ha en god hälsa är en mänsklig rättighet

En enda människas engagemang gör ingen skillnad

Det är fel att inte göra något/inte agera om man ser att människor far illa eller blir illa behandlade

I Sverige får alla som behöver det vård

Segregation är dåligt för hälsan

Att ha vänner är viktigt för hälsan

 

På UR Skola finns en film (kort eller lång version) och material kopplat till rätten till hälsa:

https://urskola.se/Produkter/196913-Lite-om-manskliga-rattigheter-Om-ratten-till-god-halsa

https://urskola.se/Produkter/195818-MiffoTV-Ma-bra

Tips på skolmaterial kring mänskliga rättigheter mer generellt:

https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/

https://skola.amnesty.se/

https://raoulwallenberg.se/skolmaterial/

https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/