Program

Här kan du läsa programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019.

SE SCHEMAT HÄR

Under forumet, som äger rum på Linköping Konsert & Kongress 14-16 november, kommer du att kunna ta del av runt 200 programpunkter. Programmet består huvudsakligen av tre delar – programpunkter om 60 eller 90 minuter, miniseminarier om 25 minuter på öppna scener samt ett utställartorg med runt 80 utställare.

Längre programpunkter
De längre programpunkterna kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara seminarier, workshops, panelsamtal eller någon form av kulturinslag. Gemensamt för programpunkterna är att de antingen är 60 eller 90 minuter långa.

Miniseminarier
Miniseminarier är kortare seminarier på 25 minuter som arrangeras på öppna scener. Miniseminarierna är helt kostnadsfria att ta del av.

Utställartorg
På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstepersoner och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka.