Program

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 15-17 november 2018 kommer du att kunna ta del av runt 200 programpunkter. Programmet består huvudsakligen av tre delar – programpunkter om 60 eller 90 minuter, miniseminarier om 25 minuter på öppna scener samt ett utställartorg med runt 80 utställare.

Här kan du ta del av programmet för 2018.

Längre programpunkter
De längre programpunkterna kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara seminarier, workshops, panelsamtal eller någon form av kulturinslag. Gemensamt för programpunkterna är att de antingen är 60 eller 90 minuter långa. För att ta del av programpunkterna krävs det en biljett. Köp biljett till de längre programmet här.

Miniseminarier
Miniseminarier är kortare seminarier på 25 minuter som arrangeras på öppna scener. Miniseminarierna är helt kostnadsfria att ta del av.

Utställartorg
På Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg visar frivilligorganisationer, myndigheter och företag upp sina verksamheter. Här kan du som besökare möta politiker, tjänstemän och organisationsfolk som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter. Utställartorget är kostnadsfritt att besöka.

Observera att du för att kunna ta del av det kostandsfria delarna av programmet (miniseminarier, utställartorg och lördagens program ) behöver registrera dig. Du kan registrera dig i förtid eller på plats under evenemanget. Registering till de kostnadsfria programmet behövs av säkerhetsskäl och för att MR-dagarna ska kunna nå dig med viktig information i samband med arrangemang. Registrera dig till kostnadsfritt program.

Här kan du se programtidningen från 2017