Filmade seminarier från Mänskliga Rättighetsdagarna

Du kan se seminarierna från tidigare års MR-dagar på vår Youtube-kanal.