Skicka in programförslag – så här gör du

Hur går det till?

  • För att bli programarrangör på Mänskliga Rättighetsdagarna 2018 behöver du och din organisation skicka in ett förslag på den programpunkt ni vill arrangera. 
  • Fyll i förslaget i det webbformulär som ni hittar här till höger. Det är samma formulär för längre seminarium och miniseminarium. Ni klickar själva om ni vill hålla seminarium eller miniseminarium. 
  • Varje år får vi in fler programförslag än vad som får plats under MR-dagarna. Därför har vi satt en gräns på när vi behöver era programförslag senast. 1 april är sista dag för er som tänkt arrangera seminarium på 60 eller 90 minuter. Den som är innehållsansvarig kan gå in och fylla på information fram till 1 april.
  • Efter 1 april väljer ett programråd ut vilka seminarieförslag som blir årets program på MR-dagarna 2018.
  • För er som tänkt arrangera miniseminarium och/eller ställa ut med monter är det först till kvarn som gäller!

Viktiga datum:
1 april – 
Sista dag att skicka in programförslag på längre seminarium om 60 eller 90 minuter. Det finns ingen deadline för att skicka in förslag på miniseminarium eller boka utställarpaket. 

I webbformuläret:
För att hjälpa besökaren att navigera i det omfattande programmet väljer du som programarrangör ett antal nyckelord, ”taggar”, som beskriver din programpunkt. Listan är omfattande, på grund av utrymmes- och kommunikationsskäl ber vi er att endast välja max 5 taggar för att beskriva er programpunkt. Se taggar i anmälningsformuläret som du hittar längst ned på sidan eller i boxarna ”Föreslå programpunkt” och ”Föreslå miniseminarium” till höger.

På plats:
Centralt i kommunikationen till besökare och, förhoppningsvis, i den fysiska uppbyggnaden av konferensen på plats på Stockholmsmässan blir de olika fysiska rum där våldet sker. I den mån det är möjligt och relevant för er ber vi dig därför att välja minst en tagg som beskriver ett fysiskt rum.

Årets tema – Rätten till ett liv fritt från våld
Under Mänskliga Rättighetsdagarna 15-17 november 2018 kan många olika aspekter av våld som en rättighetskränkning att lyftas. Programmet kan exempelvis behandla sexualiserat våld, politiskt våld, strukturellt våld, hatbrott och trakasserier, hat och hot på nätet, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld i konfliktzoner. Det blir en djupdykning i de strukturer och bakgrundsfaktorer som ligger bakom våldet: Vilka är förövarna och vilka utsätts för våld? Hur påverkar maktstrukturer relaterade till exempelvis kön, etnicitet/vithet, funktionalitet, klass, könsidentitet, sexuell läggning, religion och ålder sannolikheten att ta till våld eller utsättas för våld?

Programmet vill också öppna för diskussioner om våldets konsekvenser för den enskilde och för samhället i stort. Samt ett mer framåtblickande och lösningsorienterat program med fokus på metoder och positiva exempel på hur våld i alla dess former kan motverkas och förebyggas. Hur kan ett gemensamt arbete för att skapa förutsättningar för ett liv fritt från våld se ut? Går det att bygga bort våldet? Hur kan skadliga normer om makt, värdighet och betydelse som t.ex. maskulinitetsnormer förändras? Vad finns att lära från försoningsprocesser både i Sverige och globalt för att få en fredligare värld och förhindra att våld återuppstår? I programmet lyfts även statens ansvar att avstå från, förhindra och förebygga våld samt frågor gällande statligt sanktionerat våld och våldsmonopol.

På Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Vad är våld? Möjliga våldsdefinitioner
Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2018 kommer programmet att läggas utifrån en mycket bred förståelse av vad våld är, självklart utifrån ett rättighetsperspektiv. Beroende på vem du frågar definieras våld på mycket olikartade vis. Möjliga avstamp är de våldsdefinitioner som Världshälsoorganisationen WHO och psykologen Per Isdal tagit fram, vilka du kan ta del av nedan. Våldsbegreppet som sådant kommer att vara föremål för diskussion under konferensen och vi välkomnar även program som tar sin utgångspunkt i andra våldsdefinitioner.

  • Världshälsoorganisationen (WHO) definierar våld som ”att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot sin egen person, mot en annan människa, en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, med följd eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder.”
  • Vanligt förekommande, inte minst i diskussioner om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersvåld, är Per Isdals definition: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”.

Anmälningsformulär för arrangörer av seminarium och miniseminarium
Vi välkomnar nu dig som vill ansöka om medverkan i årets program att inkomma med förslag via detta formulär.
Vill du arrangera seminarium på 60 eller 90 minuter är sista ansökningsdag 1 april. För miniseminarium gäller först till kvarn.