SÖKES: Miniseminarium på andra språk!

Vill du hjälpa till med att göra Mänskliga Rättighetsdagarna mer inkluderande? Vi söker just nu programförslag på andra språk än engelska och svenska! Ett särskilt behov ser vi av miniseminarium på arabiska, persiska, romani chib, somaliska, spanska, dari och tigrinja. Om du har möjlighet att arrangera seminarium på något av dessa språk kan du kontakta oss på info@mrdagarna.se.

We are in search for seminars in other languages than English and Swedish! We are especially looking for seminars in Arabic, Persian, Romani chib, Somali, Spanish, Dari and Tigrinya. If you are able to arrange a seminar in either of these languages, please contact us at info@mrdagarna.se.

Syntolkning: Bild på MR-dagarnas programtidning i bakgrunden där texten ”Röster för rättigheter” syns tillsammans med några ansikten på talare. Ovanpå syns en stor lila logga med texten ”SÖKES: Miniseminarium på andra språk än engelska och svenska!” i vitt, nederst ”Kontakta oss info@mrdagarna.se” i mindre lila text och MR-dagarnas logga i kanten.

Speak Your Mind

*