Miniseminariearrangörer

Foto: Fedja Jakupovic

Syntolkning: Bilden är från Lilla scen på utställartorget i Malmö 2016. Foto: Fedja Jakupovic

Att arrangera ett miniseminarium 2017
Under MR-dagarna 2017, som arrangeras på Elmia i Jönköping 9-11 november, kommer miniseminarier att arrangeras på öppna scener. Miniseminarier är kortare seminarier om 25 minuter som riktar sig till en bredare publik. Programmet på scenerna är kostnadsfritt för besökare att ta del av och är ett bra alternativ om ni vill rikta er till allmänheten.

Ansökan
Klicka här för att göra din ansökan om miniseminarium till MR-dagarna 2017. Länken skickar dig vidare till ett ansökningsformulär där du kan fylla i om du vill arrangera ett fullängdseminarium eller miniseminarium. Ingen deadline för miniseminarium.

Priser
Miniseminarium 25 min            3 500 kr

I seminarieavgiften ingår:

 • Ett miniseminarium på 25 minuter
 • Marknadsföring av ert miniseminarium i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning (gäller bekräftade bokningar inkomna innan 15 juni) och hemsida.
 • Scen med grundteknik (PA, projektor, duk, mikrofoner, hörselteknik).

Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (såsom teckenspråkstolkning och extra teknik) bekostas helt av programarrangören.

Har din organisation inte möjlighet att finansiera ett miniseminarium så kan du ansöka om att få göra det kostnadsfritt. MR-dagarna har tidigare haft möjlighet att upplåta ett antal platser på miniseminariescenerna gratis, dessa platser är framförallt tänkta för mindre civilsamhällesorganisationer och aktivistgrupper.

Praktisk information till miniseminariearrangörer

Biljetter till MR-dagarna
MR-dagarna har två olika delar, ett längre seminarieprogram dit en löser biljett, samt en kostnadsfri del med utställningar och tre miniseminariescener. De som medverkar i miniseminarier behöver alltså ingen biljett för att komma in i lokalerna för miniseminarier, men däremot till det längre seminarieprogrammet. Om du som kontaktperson eller någon av de medverkande i miniseminariet vill lösa biljett till det längre seminarieprogrammet kan ni köpa biljetter med 50% rabatt.

Teknik
Miniseminariescenerna arrangeras på öppna scener och har därför enklare teknik. Alla scener är utrustade med följande grundteknik:

 • PA
 • 2 handmikrofoner med stativ
 • Projektor och duk
 • Dator (PC)

Vill du visa en PowerPoint-presentation, ta med denna på en USB-sticka. Miniseminarierna är 25 minuter långa och startar varje hel- och halvtimme. Det innebär att det endast finns 5 minuters paus mellan varje miniseminarium och det är därför viktigt att hålla tiden så att vi hinner förbereda för nästa pass.

Vår ambition är att det ska finnas hörslingor vid samtliga scener, mer info kommer. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Marknadsföring
MR-dagarna är ett samverkansprojekt och det är därför viktigt att alla arrangörer sprider information om konferensen genom sina egna kanaler, på så vis får vi så stor spridning som möjligt. Kom ihåg att locka deltagare till just ditt miniseminarium och marknadsför det genom utskick, sociala medier, nyhetsbrev, etc.

 • Vill du beställa programtidningen kan du göra det via vår hemsida i september http://www.mrdagarna.nu/bestall-programtidning/
 • Gör du mejlutskick får du gärna länka till vår hemsida där även vår programtidning finns tillgänglig som både bläddringsbar och utskriftsvänlig, nedladdningsbar PDF (länk kommer i september/oktober).
 • När programmet kommer upp på vår hemsida kan du gå in och gilla/dela varje enskilt miniseminarium på Facebook. Klicka på ”Mer information” under en programpunkt och använd dig av sociala medier-knapparna till höger om beskrivningen av programpunkten. Se till att just ditt seminarium får maximal spridning!
 • Twittrar eller instagrammar du om eller under MR-dagarna så använd #MRdagarna.
 • Se till att kansliet har alla dina kontaktuppgifter inklusive mobilnummer så att vi och eventuell intresserad press kan få kontakt med dig och medverkande.
 • Meddela kansliet om du vill boka upp vårt pressrum för mindre presskonferenser, ge intervjuer, etc.
 • Vill du ha annat material kontakta kansliet så kan vi försöka hjälpa till att ta fram detta. Se även länk till pressida där du hittar pressmeddelanden och annan info:
  http://www.mrdagarna.nu/press/
 • Meddela kansliet om du byter ut eller lägger till talare så att vi kan föra in informationen på vår hemsida.

Tips för att göra ett bra miniseminarium

 • Tänk på att miniseminarierna riktar sig till en bred publik, så lägg nivån därefter.
 • 25 minuter går fort – anpassa antalet medverkande efter tiden!
 • Förbered de medverkande i god tid på vilka ämnen och frågeställningar som seminariet ska ta upp.
 • Om du har ett panelsamtal; se till att ha en moderator som kan ställa frågor, fördela ordet och hålla tiden. Se till att moderatorn är väl insatt i ämnet för miniseminariet.
 • Försök att involvera publiken genom att ta in publikfrågor, göra bikupor, etc. Uppmuntra till möten!
 • Om du använder PowerPoint: Lägg inte upp långa texter utan mer stödord och bilder. Ha alltid en plan B ifall tekniken inte skulle fungera.

Tillgänglighet
För att MR-dagarna ska vara tillgängligt för alla ber vi dig att informera alla medverkande om att:

 • Tala tydligt och tala alltid i mikrofon för att göra det möjligt att trådlöst överföra ljud till en hörapparat.
 • Upprepa alltid publikfrågor i mikrofon för att göra det möjligt att trådlöst överföra ljud till en hörapparat.
 • Att läsa upp text och förklara bilder som visas i PowerPoint-presentationer så att alla kan ta del av dem.
 • Anmäl till kansliet om det finns någon av de medverkande som är i behov av en ramp.
 • Doftande parfym, rakvatten, deodorant eller liknande kan framkalla allergiska reaktioner och måste undvikas.

Villkor
De enda som inte kan arrangera en programpunkt under Mänskliga Rättighetsdagarna är politiska partier samt ambassader. Alla programarrangörer måste även ställa sig bakom FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Volontärer
Vid varje miniseminariescen kommer det att finnas två eller flera volontärer på plats som kan hjälpa till med enklare teknik. De kommer även att se till så att alla håller tiden. Då vi har ett späckat schema är det mycket viktigt att avsluta miniseminariet på utsatt tid.

Säkerhetsbehov
Lokalen är öppen för alla. Om du tror att någon av talarna har något extra säkerhetsbehov kontakta kansliet så kan vi göra en riskbedömning.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52