Programarrangörer

Här har vi samlat viktig information och dokument till er som är programarrangörer under Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Har ni övriga frågor kontakta malin.slatis@mrdagarna.se (072 050 42 52)

Viktiga dokument:
Välkommen som programarrangör på Mänskliga Rättighetsdagarna 2017
Riktlinjer och villkor programarrangörer 2017
Lathund (använda programverktyget)
Viktig information till alla programarrangörer (utskick innan sommaren)
Praktisk info programarrangörer MR-dagarna 2017

Priser
Seminarium 60 min            7 500 kr
Seminarium 90 min            9 500 kr

I seminarieavgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 eller 90 minuter.
 • Konferensbiljetter för medverkande (max 5) och för en samordnande person (värde upp till 14 700 kronor, beroende på biljettkategori).
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (PA, projektor, duk, mikrofoner, hörselteknik och möblemang). Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören och ska meddelas till MR-dagarnas kansli senast den 1 september.
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjligheten att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • De medverkande talarna/kulturarbetarna i seminariet får också en talargåva (ett gåvobrev till UNHCR) som tack.

Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (såsom teckenspråkstolkning och extra teknik) bekostas helt av programarrangören.

Allmänna villkor
Mänskliga Rättighetsdagarna har valt att inte inkludera politiska partier och ambassader som utställare eller programarrangörer. I övrigt välkomnas alla organisationer som ställer sig bakom de mänskliga rättigheterna och principen om allas lika värde som utställare och programarrangörer.

Återbud
Vid återbud efter den 15 juni 2017 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 september återbetalas ingen del av programavgiften. Om inte avgiften för seminariet inkommit 60 dagar innan konferensen kommer programpunkten att strykas ur programmet och tiden upplåtas till en annan arrangör.

Riktlinjer programarrangörer

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.
 • Alla programarrangörer och medverkande måste stå bakom FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och dess tilläggskonventioner samt ta avstånd från all form av kränkningar eller hot om våld.

Om dessa riktlinjer inte följs förbehåller sig MR-dagarnas kansli rätten att komma med förslag på ändringar av innehåll eller medverkande alternativt att tacka nej till programpunkten.

Säkerhetsbehov
Tänk på att lokalen är öppen för alla. Om ni tror att någon av era talare har något extra säkerhetsbehov så kontakta kansliet så att vi tillsammans med lokalens säkerhetsansvariga kan göra en riskbedömning.

Marknadsföring
MR-dagarna är ett samverkansprojekt och det är därför viktigt att alla arrangörer sprider information om konferensen i sina egna kanaler. På så vis får vi så stor spridning som möjligt. Kom ihåg att locka deltagare till just ert seminarium och marknadsför det genom utskick, sociala medier, nyhetsbrev, etc.

 • Alla programarrangörer får 10 exemplar av programtidningen skickade till sig under hösten. Vill ni ha fler tidningar så kontakta oss så skickar vi gärna fler.
 • När programmet kommer upp på vår hemsida kan ni gå in och gilla/dela varje enskild programpunkt på Facebook. Klicka på ”Mer information” under en programpunkt och använd er av sociala medier-knapparna till höger om beskrivningen av programpunkten. Se till att just ert seminarium får maximal spridning!
 • Twittrar eller instagrammar ni om eller under MR-dagarna så använd #MRdagarna.
 • Gör ni mejlutskick får ni gärna länka till vår hemsida där även vår programtidning kommer att finns tillgänglig som både bläddringsbar och nedladdningsbar och utskriftsvänlig PDF (länk kommer upp i september/oktober).
 • Se till att kansliet har alla era kontaktuppgifter inklusive mobilnummer så att vi och eventuell intresserad press kan få kontakt med er och medverkande.
 • Meddela kansliet om ni vill boka upp vårt pressrum för mindre presskonferenser, ge intervjuer, etc.
 • Under MR-dagarna finns mycket kostnadsfritt program att ta del av. Hela utställartorget och miniseminariescenerna har gratis inträde alla dagar. Håll detta i åtanke i er kommunikation utåt.
 • Vill ni ha annat material kontakta kansliet så kan vi försöka hjälpa till att ta fram detta. Se även länk till pressida där ni hittar pressmeddelanden och annan info:
  http://www.mrdagarna.nu/press/

 Tips för att göra ett bra seminarium

 • Förbered de medverkande i god tid på vilka ämnen och frågeställningar som seminariet ska ta upp.
 • Om ni har ett panelsamtal; se till att ha en moderator som kan ställa frågor, fördela ordet och hålla tiden. Se till att moderatorn är väl insatt i ämnet för seminariet.
 • Om ni ska ha en workshop; kom i god tid ifall ni vill ändra på möblering eller dylikt.
 • Undvik föreläsningar. Samtal, debatter och interaktiva övningar är roligare för deltagarna att lyssna på.
 • Försök att involvera publiken genom att ta in publikfrågor, göra bikupor, etc. Uppmuntra till möten!

 Tips för användandet av PowerPoint presentationer

 • Tänk på att inte ha för långa texter i presentationen utan istället stödord och bilder.
 • Om det är text i presentationen som förväntas läsas av besökarna, är det väldigt viktigt att du läser den högt för besökarna för att garantera att alla kan hänga med i presentationen. Beskriv även bilder som finns med i presentationen. (Tänk särskilt på synskadade).
 • Kom i god tid för att ha möjligheten att testa så att allt fungerar.
 • Ha alltid en plan B, ifall tekniken inte skulle fungera.
 • För att det ska vara enkelt att läsa texten är det att föredra svart text på vit bakgrund
 • Försök att inte ha för många slides och att inte bläddra mellan dem för snabbt.

Tillgänglighet
För att MR-dagarna ska vara tillgängligt för alla ber vi er att informera alla medverkande om att:

 • Hålla tiden.
 • Tala tydligt och tala alltid i mikrofon för att göra det möjligt att trådlöst överföra ljud till en hörapparat.
 • Upprepa alltid publikfrågor i mikrofon för att göra det möjligt att trådlöst överföra ljud till en hörapparat.
 • Att läsa upp text och förklara bilder som visas i PowerPoint-presentationer så att alla kan ta del av dem.
 • Anmäl till kansliet om det finns någon av de medverkande som ska upp på scenen som är i behov av en ramp.
 • Undvika doftande parfym, rakvatten, deodorant eller liknande som kan framkalla allergiska reaktioner.

Volontärer
I varje seminariesal kommer det att finnas två eller flera volontärer på plats som kan hjälpa er med enklare teknik. De kommer även att släppa in åhörare och se till så att ni håller tiden. Då vi har ett späckat schema är det mycket viktigt att ni avslutar seminariet på utsatt tid.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
malin.slatis@mrdagarna.se
08-12 15 00 52

Att arrangera en programpunkt
Vill du och din organisation arrangera ett seminarium på Nordens största forum för mänskliga rättigheter? Eller kanske en workshop eller ett kulturinslag? Vi har nu stängt möjligheten att skicka in programförslag till MR-dagarna 2017. Möjligheten att ansökan om att arrangera program 2018 kommer att öppna i februari 2018.

Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 100 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

Gemensamt för de längre programpunkterna är att de antingen är 60 eller 90 minuter långa. Till skillnad från våra miniseminarier krävs det en biljett för att kunna delta.