Programarrangörer

Att arrangera en programpunkt
Vill du och din organisation arrangera ett seminarium på Nordens största forum för mänskliga rättigheter? Eller kanske en workshop eller ett kulturinslag? Möjligheten att ansökan om att arrangera program kommer att öppna i februari 2018.

Mänskliga Rättighetsdagarna besöks årligen av 3 000-5 000 deltagare. Programmet genomförs med omkring 200 seminarier, workshops, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter.

Syntolkning: Bild på panel och publik från ett seminarium på MR-dagarna 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Gemensamt för de längre programpunkterna är att de antingen är 60 eller 90 minuter långa. Till skillnad från våra miniseminarier krävs det att besökaren har en biljett för att kunna delta.

Priser
Seminarium 60 min            7 500 kr
Seminarium 90 min            9 500 kr

I seminarieavgiften ingår:

 • Ett seminarium på 60 eller 90 minuter.
 • Konferensbiljetter för medverkande (max 5) och för en samordnande person (värde upp till 14 700 kronor, beroende på biljettkategori).
 • Marknadsföring av seminariet i Mänskliga Rättighetsdagarnas programtidning och via MR-dagarnas digitala kanaler.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörselteknik och möblemang). Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören och ska meddelas till MR-dagarnas kansli senast den 1 september.
 • Hjälp med att boka teckenspråkstolk, moderator och annons till program.
 • Möjligheten att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och bra program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.
 • De medverkande talarna/kulturarbetarna i seminariet får också en talargåva (ett gåvobrev till UNHCR) som tack.

Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (såsom teckenspråkstolkning och extra teknik) bekostas helt av programarrangören.

Allmänna villkor
Mänskliga Rättighetsdagarna har valt att inte inkludera politiska partier och ambassader som utställare eller programarrangörer. I övrigt välkomnas alla organisationer som ställer sig bakom de mänskliga rättigheterna och principen om allas lika värde som utställare och programarrangörer.

Återbud
Vid återbud efter den 15 juni 2018 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 september återbetalas ingen del av programavgiften. Om inte avgiften för seminariet inkommit 60 dagar innan konferensen kommer programpunkten att strykas ur programmet och tiden upplåtas till en annan arrangör.

Riktlinjer programarrangörer

 • Alla programpunkter ska utgå ifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och ett rättighetsspråk.
 • MR-dagarna har en bred målgrupp – tänk noga igenom vilka ni vill nå och anpassa innehåll, nivå och medverkande efter den tänkta målgruppen.
 • Prata med och inte om de grupper som berörs.
 • Var uppmärksam på representationen när ni sätter ihop en panel. Vilka kommer till tals? Tänk på tolkningsföreträde och bredd utifrån exempelvis normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus mm.
 • Samtalet blir bättre när de medverkande har olika erfarenheter att bidra med. Om ni har paneler, blanda gärna forskning med praktik, lokalt med globalt, civilsamhälle med offentlig sektor, etc.
 • Om beslutsfattare eller politiker medverkar i panelen ska möjlighet till ansvarsutkrävande finnas, antingen genom en moderator/paneldeltagare som kan ställa kritiska frågor alternativt möjlighet för publikfrågor.
 • Alla programarrangörer och medverkande måste stå bakom FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och dess tilläggskonventioner samt ta avstånd från all form av kränkningar eller hot om våld.

Om dessa riktlinjer inte följs förbehåller sig MR-dagarnas kansli rätten att komma med förslag på ändringar av innehåll eller medverkande alternativt att tacka nej till programpunkten.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52