Utställare

Syntolkning: utsikt över utställartorget 2017. Foto: Evelina Rönnbäck

Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg på Stockholmsmässan kommer ett 80-tal civilsamhällesorganisationer, myndigheter och företag att visa upp sin verksamhet. Utställarplatserna är samlade i Hall C, i anslutning till serveringar och miniseminariescener. Här kommer du som utställare att kunna möta politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, studenter och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställningarna så utöver de besökare som förväntas lösa biljett kommer många fler att passera förbi.

Information om utställarpaket och priser kommer läggas upp i februari 2018.

Allmänna villkor
Mänskliga Rättighetsdagarna har valt att inte inkludera politiska partier och ambassader som utställare eller programarrangörer. I övrigt välkomnas alla organisationer som ställer sig bakom de mänskliga rättigheterna och principen om allas lika värde som utställare och programarrangörer.

Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Övrigt
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: info@mrdagarna.se, 08-12 15 00 52