Utställare

Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg kommer ett 70-tal frivilligorganisationer, myndigheter och företag att visa upp sin verksamhet. Här kommer du som utställare att kunna möta politiker, tjänstemän, civilsamhällesrepresentanter, studenter och en intresserad  allmänhet. Det är fri entré till utställningarna, så utöver de drygt 2 000 besökarna som förväntas lösa biljett kommer många fler att passera förbi.

Under våren 2017 kommer vi att lägga upp information här om årets monterstorlekar, priser och villkor.