Utställare

Vill du medverka med en utställning på Mänskliga Rättighetsdagarna på Elmia i Jönköping?

Genom att ha en utställning under Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap till tusentals personer engagerade i mänskliga rättigheter. På MR-dagarnas utställartorg på Elmia i Jönköping kommer ett 80-tal civilsamhällesorganisationer, myndigheter och företag att visa upp sin verksamhet. Utställarplatserna är samlade i Lobby Syd, i anslutning till serveringar och miniseminariescener. Här kommer du som utställare att kunna möta politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, studenter och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställningarna under torsdagen och fredagens program samt fritt inträde vid föranmälan på lördagen. Så utöver de besökare som förväntas lösa biljett kommer många fler att passera förbi.

Utställarpaket
Modell 1 Slutsålt!
Storlek: 1×2 m
Kostnad: 7 500 kronor (momsfritt)

Modell 2 Slutsålt!
Storlek: 2×2 m
Kostnad: 12 000 kronor (momsfritt)

Modell 3 Slutsålt!
Storlek: 3×3 m
Kostnad: 18 000 kronor (momsfritt)

Detta får du som utställare:
Se produktblad här för mer info om varje montermodell och vilken möblering mm som ingår. Samtliga monterpaket inkluderar:

  • Trådlöst Internet
  • Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas hemsida
  • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet

Bokbord lördag
För lokalt civilsamhälle, det vill säga små organisationer med säte i Jönköpings län, erbjuder vi i år en möjlighet att synas med bokbord under lördagen den 11 november. Kontakta info@mrdagarna.se för att anmäla intresse för ett bokbord eller om du vill ha mer information.

OBS! Biljetter till torsdagens och fredagens seminarieprogram ingår inte till bokborden utan får lösas till självkostnadspris. Ni har dock tillgång till hela lördagens program.

Bokning och frågor
Antalet utställarplatser är begränsade, så boka din utställarplats så fort som möjligt! Boka genom att fylla i formuläret längst ner här på sidan!
Vill du komplettera din utrustning till montern, beställa målning av väggar eller liknande, besök www.elmia.com eller kontakta service@elima.se (bekostas av beställaren).

Allmänna villkor
Mänskliga Rättighetsdagarna har valt att inte inkludera politiska partier och ambassader som utställare eller programarrangörer. I övrigt välkomnas alla organisationer som ställer sig bakom de mänskliga rättigheterna och principen om allas lika värde som utställare och programarrangörer.

Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider. Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Öppettider
Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum den 9-11 november 2017. Öppettiderna för utställartorget är:
Torsdag 9 november: 10.00-17.30
Fredag 10 november: 09.00-17.30
Lördag 11 november: 10.00-16.00
Inflytt: Onsdag 8 november kl. 16.00-20.00 samt torsdag 9 november kl. 7.00-9.00
Utflytt: Lördag 11 november kl. 16.00-19.00

Här kan du läsa en pdf om att ställa ut på Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg!
Infoblad utställare MR-dagarna 2017

Praktisk information för utställare, MR-dagarna 2017