Välkommen till stormöten inför Mänskliga Rättighetsdagarna 2018!

Strax efter årets konferens i Jönköping drar arbetet inför 2018 års Mänskliga Rättighetsdagar igång. Är du nyfiken på hur du och din organisation kan bli en del av arbetet? Kom på ett av de stormöten som arrangeras i Stockholm med omnejd under vintern!

Den 15-17 november 2018 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Stockholmsmässan i Stockholm. Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Nu bjuder vi in din organisation att påverka vilken inriktning och innehåll arrangemanget ska ha.Efter fem år på andra orter återkommer nu Mänskliga Rättighetsdagarna till Stockholm.

Vi vill nu bjuda in till ett antal dialogträffar för att lyssna in önskemål och idéer från civilsamhällesorganisationer och aktivistgrupper i Stockholm. Ett övergripande tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018 är satt av projektets huvudarrangörer. Temat är ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Inom ramen för detta tema vill vi belysa både våldet som sådant och hur våld och hot om våld inskränker möjligheterna att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi vill belysa allt ifrån bakgrundsfaktorer som maktstrukturer och normer till akuta insatser för att bemöta och hantera våldet och dess konsekvenser, allt ur ett rättighetsperspektiv. Vi hoppas nu att du som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågorna – i idrottsföreningen, kvinnojouren, aktivistgruppen eller var du än befinner dig – vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper så att vi kan bygga ett gediget och relevant program för 2018 års Mänskliga Rättighetsdagar.

Mötet kommer dels att bestå av information om Mänskliga Rättighetsdagarna och vårt sätt att arbeta, dels en dialogdel där du och din organisation kan dela med dig av kunskap och erfarenheter samt knyta kontakter.

De frågor som vi kommer att diskutera under mötet är:

  • Vilka rättighetsfrågor och -områden är mest relevanta/viktiga att lyfta i Stockholmsregionen med utgångspunkt i det övergripande temat för 2018?
  • Vilka målgrupper är särskilt viktiga att nå? Hur når vi bäst ut?
  • Vilka personer/organisationer bör bjudas in i ett tidigt skede?
  • Andra tankar/kommentarer om Mänskliga Rättighetsdagarna

 

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att påverka arrangemangets innehåll och inriktning. Vi kommer att ta hänsyn till alla kommentarer som kommer in även om vi inte kan garantera att alla enskilda önskemål kommer med i det slutgiltiga programmet. Som tack för din organisations medverkan erbjuder vi en gratisbiljett till MR-dagarna 2018 per organisation.

När:

27 november, 17-19, Tensta träff

30 november, 17-19, Skarpnäcks kulturhus, hall A

5 december, 17-19, Mångkulturellt centrum i Botkyrka, Hörsalen

18 januari 17-19, Järfälla kommunhus, Birgittasalen

Anmälan till träffen i Järfälla görs senast 12 januari genom att maila: info@mrdagarna.se

Välkomna!

Kort om Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Huvudman för MR-dagarna är föreningen Ordfront. Värd för 2018 års Mänskliga Rättighetsdagar är Stockholm stad. Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting är partners.

Speak Your Mind

*