Facket en plats där en kan engagera sig i MR-frågor

Mänskliga rättigheter är alltid aktuella. Inte minst för facket. Det anser fackförbundet Vision som i år är en av Mänskliga Rättighetsdagarnas samarbetspartners.
– Rätten att organisera sig kan inte tas för given. Vision är en Fair Union. Det innebär att vi som fackförbund lever som vi lär och visar på möjligheter att bidra till flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Mänskliga Rättighetsdagarna är en möjlighet för oss att bredda och fördjupa vår kunskap i MR-frågor, och att föra en dialog med deltagarna om hur facket kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen, säger Magnus Andersson som arbetar som Internationell sekreterare på Vision.

Magnus Andersson, Internationell sekreterare på Vision. Foto: Vision

Vilka frågor när det gäller mänskliga rättigheter tycker ni är viktigast att driva just nu?
– Alla har inte lika lätt att komma in på arbetsmarknaden idag. Därför är det viktigt att skapa ”En arbetsplats för alla”. Det betyder att alla ska kunna vara sig själva på jobbet, att arbetsplatserna blir öppna för alla och att kompetensen blir avgörande för anställning. Samtidigt fortsätter vi att stärka vårt internationella utvecklingssamarbete eftersom vi vet att fackliga rättigheter runtom i världen ständigt ifrågasätts och kränks. Klimatfrågorna kommer även de högt upp på listan, eftersom de är en förutsättning för allt det övriga.

Vad kommer ni att göra på Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping?
– Vision kommer att föra en dialog med deltagarna om hur facket kan bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Vi vill bidra till konkreta resultat genom vårt arbete med att vara en Fair Union och vill få in tips och idéer från olika håll. Det är viktigt att visa att facket är en del av arbetet med hållbarhet och att medlemmarna ser att deras förbund är en plats där en kan engagera sig i MR-frågor, säger Magnus Andersson.

Speak Your Mind

*